!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Höjning av månadsavgiften

Publicerad: 2018-02-10
Uppdaterad: 2018-02-10

Från och med 1 april kommer månadsavgifterna för alla bostadsrätter höjas med 2 %.

 

Utskriftvänlig version

Dags för motioner!

Publicerad: 2018-01-17
Uppdaterad: 2018-02-10

Årsstämman närmar sig med stormsteg och det är dags för oss i styrelsen att samla in motionerna inför denna.

Om Du som medlem vill ta upp ett särskilt ämne på årsstämman behöver du skicka din motion till oss via mail eller lämna ett brev till styrelsens lokal.

Sista datumet för inlämning av motion är 28/2 2018

Detta för att styrelsen ska ha gott om tid att behandla dessa innan kallelsen till årsstämman skickas ut.

OBS!
För att motionen ska bli godkänd måste den uppfylla vissa formkrav, se mer HÄR.

Skicka din motion till: info@marmorlunden.se 
eller lämna den i vårt brevinkast på BV, Marmorgatan 11.


Vänliga hälsningar, 
Styrelsen i BRF Marmorlunden

 

 

Utskriftvänlig version

Containerdag

Publicerad: 2018-01-11
Uppdaterad: 2018-01-11

Containerdag 14/1

Nu på söndag den 14 januari är det dags för vinterns Containerdag!

Där alla boende har möjlighet att bli av med sina grovsopor och annat skräp.

OBS!
Inget el eller miljöfarligt avfall!!!

Containern är öppen och bemannad av styrelsen mellan 10-15.

 

Välkommen

Utskriftvänlig version

Pappersförpackningar

Publicerad: 2018-01-01
Uppdaterad: 2018-01-01

Det mittersta sopkärlet för tidningar är nu omärkt till pappersförpackningar till exempel pizzakartonger.

De andra lapparna kommer att bytas inom kort och klisterlappar skrapas bort.

 

 

 

Utskriftvänlig version

Nyhetsbrev

Publicerad: 2017-12-22
Uppdaterad: 2017-12-22

Hej kära boende!

På stämman i maj valdes en ny styrelse som nu för fullt arbetar vidare för att tillsammans med vår nya förvaltare Einar Mattson både förvalta och utveckla boendet i vår förening. Det är ett väldigt roligt arbete – anmäl gärna intresse om du vill vara med i styrelsen! – inte minst för att det nu ljusnar på de flesta fronter, även den ekonomiska.

Som du vet äger vi tillsammans ett unikt stycke arkitekturhistoria i form av några av Stockholms innerstads allra finaste funkisbyggnader från det tidiga 1950-talet, och ansvarsfulla avgiftshöjningar och en effektivare förvaltning börjar nu ge ekonomiskt resultat och därmed utrymme för lite mer offensiva satsningar. Om vi inte drabbas av några stora oförutsedda utgifter á la elakartade vattenläckor kommer vi under nästa år kunna realisera en uppfräschning av 11:ans entré och bottenkorridor samt en omgörning av utemiljön mot Tantogatan i syfte att minska det spring över våra gårdar med påföljande nedskräpning som irriterat så många boende. Se mer om detta och mycket annat i vårt NYHETSBREV.

Vi önskar alla en riktigt god jul och ser fram emot ett händelserikt nytt år för vår förening!

 

/Styrelsen

Länk till "Vi i Marmorlunden"

Utskriftvänlig version

Ny fastighetstekniker

Publicerad: 2017-11-01
Uppdaterad: 2017-11-01

 

Vi har fått en ny fastighetstekniker hos vår förvaltare Einar Mattsson, han heter Carl Sundbaum.

 

Övringa kontaktpersoner på EM:
Amanda Flodén – Förvaltare
Sanna Stark – Biträdande förvaltare
Neda Shekarestan – Bostadskonsulent

 

Mer info om förvaltaren

Utskriftvänlig version

Parkeringsplatser

Publicerad: 2017-10-11
Uppdaterad: 2017-10-20

Hej!

Styrelsen håller på att upprätta ett nytt kösystem för parkeringsplatser. För bilparkering har föreningen sedan tidigare 3 st parkeringsplatser utomhus (fn 1100 kr/mån) och 6 st garageplatser för mindre bilar (fn 1800 kr/mån). Samtliga är för tillfället uthyrda men det finns planer på att eventuellt utöka antalet platser.

Styrelsen har också beslutat att göra om ett av de outnyttjade rummen i föreningens lokaler till parkeringsgarage för ca fyra stycken motorcyklar och/eller mopeder. Hyran för dessa kommer att hamna på 500 kr per månad och plats. Detta MC-garage kommer att vara lokaliserat vid Marmorgatan 11, i det lilla grå huset med den breda dörren precis vid infarten till fastigheten. Detta rum har tidigare använts till skräpuppsamling samt förråd för trädgårdsgruppen, där det sistnämnda har flyttat till en annan lokal inom föreningen. Av denna anledning vill vi ta upp intresseanmälningar och ev kö för dessa platser.

Observera att motorfordon som parkeras på andra ytor inom föreningen utan tillstånd från styrelsen eller förvaltaren kommer att anmälas för bötfällning och/eller bortforsling framöver.

Intresseanmälan
För att anmäla ditt intresse och/eller ställa dig i kö för en parkeringsplats, skicka ett e-mail med ditt namn, personnummer, telefonnummer och lägenhetsnummer till parkering@marmorlunden.se och märk ämnesraden med ”Intresseanmälan: Bilparkering” eller ”Intresseanmälan: MC/mopedparkering” beroende på vilken typ av plats du söker. Vi kommer att tillämpa en ”först till kvarn” princip för de anmälningar som inkommer.

Vänliga hälsningar
Styrelsen
Brf Marmorlunden

Utskriftvänlig version

Ny revisor

Publicerad: 2017-09-13
Uppdaterad: 2017-09-13

Från och med 1/9 är Elias Sennström vår nya kontaktperson BDO.

 

Utskriftvänlig version

Protokoll Årsstämman 2017

Publicerad: 2017-08-23
Uppdaterad: 2017-08-23

Dokument

Protokoll Årsstämman 2017.pdf 2017-08-23
Utskriftvänlig version

Styrelsen är konstituerad

Publicerad: 2017-06-07
Uppdaterad: 2017-06-07

Nu har styrelsen konstituerat sig enligt följande:
 
Ledamöter:
Veronica Buchschatz, Ordförande
Frippe Nilsson, Vice ordförande
Mehran Arefi, Sekreterare 
Magnus Linton
Alexandra Uhrefalk
Elise Carson Mattsson
 
Suppleanter:
Jacob Kimvall
Kalle Sundmalm
Lotta Ahlgren Järvi
Utskriftvänlig version

Årsredovisning 2016

Publicerad: 2017-05-17
Uppdaterad: 2017-05-17

Dokument

ÅR 2016 1818.pdf 2017-05-17
Utskriftvänlig version

Kallelse till årsstämman

Publicerad: 2017-04-29
Uppdaterad: 2017-04-29

Kallelse till årsstämma i Brf Marmorlunden

Datum: 2017-05-30 Tid: 18.00

Plats: Södersjukhuset, lokal Ihre (entréplanet)

 

Varför: För att nyttja din rätt som medlem att rösta

Dokument

Kallelse till årsstämma i brf Marmorlunden 20170530.pdf 2017-04-29
Utskriftvänlig version

Städdag 14 maj

Publicerad: 2017-04-22
Uppdaterad: 2017-04-22

Föreningens städdag för våren infaller söndagen 14 maj, och vi håller på mellan 11.00 och 15.00. Det kommer att finnas en container för grovsopor. Styrelsen bjuder på grillat, saft och kaffe.

 

Välkomna!


/Styrelsen

Utskriftvänlig version

Motioner

Publicerad: 2017-04-14
Uppdaterad: 2017-04-14

Motioner till årsstämman.

Dokument

Bilaga1.pdf 2017-04-14
MOTIONER.pdf 2017-04-29
bilaga2.pdf 2017-04-14
Utskriftvänlig version

Avgiftshöjning

Publicerad: 2017-03-27
Uppdaterad: 2017-04-19

Styrelsen har beslutat att höja avgiften för bostadsrätter med 4 % från och med 1 juni. Hyresförhandlingen för hyresrätter är ej klar.

Utskriftvänlig version

Årsstämma

Publicerad: 2017-02-24
Uppdaterad: 2017-02-24

Årsstämman 2017 kommer att äga rum tisdagen den 30/5 kl 18:00 på Södersjukhuset i lokalen Ihresalen.

Har du en motion?

Inför årsstämman går det bra för föreningens medlemmar/bostadsrättsinnehavare att inkomma med motioner till styrelsen. Sista dagen för att inkomma med motioner är tisdagen den 28/2-2017.

Motioner kan med fördel mailas till brfmarmorlunden@outlook.se eller lämnas i brevinkastet till styrelselokalen.

 

Hälsningar
Styrelsen

Utskriftvänlig version

Containerdag + Städdag

2015-09-13 kl 11:00 till 15:00

Utskriftvänlig version

Extrainsatt årsstämma

2015-06-24 kl 18:30 till 19:30

Stämma för röstning enkom i frågan om extra avgift vid andrahandsuthyrning

Med anledning av att bostadsrättsföreningar från och med 2014 kan ta ut en avgift av de som hyr ut i andra hand för att täcka kostnad för den extra administration det gerkallar föreningen därmed till extra årsstämma i frågan. Andrahandsuthyrningar kan även åsamka extra slitage via in- och utflyttning samt att föreningen då har boende som inte på samma sätt kanske månar om fastigheten och är närvarande på städdagar och liknande.

På ordinarie stämma röstades det med klar majoritet (en emot resten för) för förslaget om att i våra stadgar föra in en ny mening som tillåter föreningen att ta ut en extra avgift för andrahandsuthyrning.

Detta röstade medlemmarna på stämman ja till:

En mening läggs till i befintliga stadgar om att under §12 efter andra stycket lägga till följande skrivelse:

”Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp*. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.”

*för 2015 44 500kr = 371kr/månad

För att detta beslut ska gå igenom krävs det i våra stadgar två på varandra följande årsmöten, varav ett möte måste vara ordinarie stämma. På den extrainsatta stämman krävs 2/3 majoritet för att förslaget ska gå igenom. På stämman äger varje boende en röst, röstning kan som alltid ske via skriftlig fullmakt.

Styrelsen återkommer med lokal, kallelse samt komplett dagordning för stämman. Detta är bara för att ni som boende ska kunna notera datumet redan nu i era kalendrar.

 

Utskriftvänlig version

Containerdag + Städdag

2015-05-10 kl 11:00 till 15:00

Utskriftvänlig version

Styrelsen bjuder på adventsfika 30/11 16-18

2014-11-30 kl 16:00 till 18:00

Nu på söndag är det första advent. Styrelsen bjuder därför på adventsfika i entrén till Marmorgatan 11 för de som vill. Passa på att träffa styrelsen och andra grannar över en pepparkaka och lite glögg.

Varmt välkommen mellan 16-18 önskar styrelsen.

Utskriftvänlig version

Containerdag

2015-01-11 kl 11:00 till 15:00

Tre gånger per år (2 söndagen i januari, maj, septemeber) tillhandahåller föreningen container så att boende kan slänga möbler och annat som ni vill bli av med.

Utskriftvänlig version