!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Marmorlunden Brf

Motioner

Motion till årsstämman!

Alla medlemmar har rätt att skriva motioner om ärenden som ska behandlas vid årsstämman. Motionen ska skickas in till styrelsen senast den 1 januari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer enligt paragraf 28 i våra stadgar.

 För att motionen ska bli godkänd måste den uppfylla vissa krav:
 

  • Motionen måste ha en RUBRIK som beskriver vad den handlar om.
  • En BESKRIVNING om vad ni önskar förändra/förbättra.
  • Avsluta motionen med att föreslå ett BESLUT ni önskar att årsstämman ska ta.
  • Skriv under motionen med namn och adress.

Skicka din motion till: info@marmorlunden.se

Eller lämna den i vårt brevinkast på bottenvåningen Marmorgatan 11
Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion