!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Marmorlunden Brf

Kulturklassad

Fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde och är grönklassad av Stockholms stadsmuseeum. Med grön klassning innebär det att byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det innebär att ev. ändringar ska göras varsamt och byggnaden får inte förvanskas. Enligt Plan och bygglagens 8 kap 14 § ska ett byggnadsverk som är särskilt värdefullt underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion