!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Marmorlunden Brf

Historik

Husen stod färdiga 1952 och var tillfälliga bostäder för personal som jobbade inom landstinget. I mitten av nittiotalet övertog Stockholmshem fastigheterna, vilket innebar att all landstingspersonal som bodde i fastigheten vid det tillfället fick förstahandkontrakt på respektive lägenhet!

Fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde och är grönklassad av Stockholms stadsmuseeum. Med grön klassning innebär det att byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det innebär att ev. ändringar ska göras varsamt och byggnaden får inte förvanskas. Enligt Plan och bygglagens 8 kap 14 § ska ett byggnadsverk som är särskilt värdefullt underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

 

Via ombildningen fick Marmorlunden brf tillträde den 15 december 2008. Därefter har omfatttande renovering och uppfräschning av fastigheterna genomförts, men den gamla funktionalistiska stilen som alla husen är byggda i har bevarats.

Nedan finns en artikel om husens arkitektur från tidskriften Byggmästaren publiserad 1953.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dokument

Tidningen Byggmästaren 1953 2012-06-04

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion